O nás

Budování přírodně vypadajících zahrad má v českých zemích dvěstěletou tradici. Začalo to tam, kde byl vkus, vzdělání a peníze. Osvícenější šlechta přestala kopírovat vyumělkované ornamenty preferující francouzské zahrady a začala budovat romantické lesoparky s krásnými stromy, okrasnými botanickými keři, vinoucí se vodou a s úchvatnými průhledy. Nejpěknější dílo vytvořil Sylva-Taroucca v Průhonicích u Prahy. Zde byla přírodní skála, kterou hrabě upravil a osadil skalními rostlinami, kterým se začalo říkat skalničky.

Budování skalek v zahradách u pěkných vilek vzkvétá u nás již téměř sto let a s různými výsledky: od náhodně rozmístěných kamenů mezi plazivými trvalkami po světem obdivované vrstevnaté skalky se spárami osázenými vzácnými alpínkami, zakrslými keříčky a čarověníky.

Posledních 30-40 let se začali specialisté na budování skalek, skalničkáři sdružovat do malých klubů v různých koutech Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Je zde asi 17 klubů a dva z nich (Praha a Brno) vydávají tištěný časopis. Členské základny těchto klubů se stále zmenšují, specialisté stárnou a jenom vzácně se objevují mladí nadšenci obdivující umění a řemeslo stavby skalek.

„SPOLEK ČESKÝCH SKALNIČKÁŘŮ“, Czech Rock Gardeners Society (CZRGS)

Nový spolek se rozhodl uspořádat v květnu 2017 3.českou mezinárodní konferenci skalničkářů v Průhonicích. Upozorňujeme, že všechny přednášky na konferenci budou předneseno v angličtině.

Na budoucí spolupráci se všemi zájemci se těší Rada spolku