3rd CZECH INTERNATIONAL ROCK GARDEN CONFERENCE

10. – 12. května 2017

Přednáškový program (v angličtině) bude probíhat ve Vzdělávacím a informačním centru hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice, 252 43, v termínu 10. – 12. května 2017.

Přednášky budou zaměřeny na nové pěstitelské techniky, skalničky a cibuloviny vhodné pro pěstování. Přednášející budou ze všech světových skalničkářských klubů, SRGC, AGS, NARGS, ale také ze Švédska, Norska a i z České republiky.

Součástí programu je návštěva Průhonického parku a v rámci konference bude i dostatečný prostor prostor pro vzájemnou diskuzi a výměnu zkušeností s ostatními účastníky a možnost navázání nových přátelství se skalničkáři z celého světa.